ข้อมูลทั่วไป ASEAN

คู่มือการใช้ภาษา

ระบบข้อมูล

ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho