วางแผนการขับเคลื่อน ร่วมเป็นพลังในการดูแลและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านเขาแดน ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ร่วมกับทีมปกครอง ตำรวจ อบต.ช่องด่าน ครู ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และกรรรมการบริหารหมู่บ้าน เพื่อวางแผนการขับเคลื่อน ร่วมเป็นพลังในการดูแลและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และกำหนดรูปแบบการบำบัดในชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ( Community Based Treatment and Care : CBTx ) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการบำบัดฟื้นฟูและดูแลผู้ป่วยยาเสพติดภายใต้แนวคิด “ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho