ประชุม VDO Conference กับกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์ไข้เลือดออกและมาตรการควบคุมโรค

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม VDO Conference กับกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์ไข้เลือดออกและมาตรการควบคุมโรค ซึ่งข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 11 มีนาคม 2562 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 76 ราย อัตราป่วย 8.84 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดกาญจนบุรีขณะนี้อยู่ในลำดับที่ 49 ของประเทศ โดยได้กำชับให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ ใช้กลไก พชอ. และจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดำเนินมาตรการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุกพื้นที่ก่อนถึงฤดูกาลระบาด เมื่อวันที่12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho