สสจ.กาญจนบุรี มุ่งสู่ “องค์กรอัจฉริยะ” ทำฐานข้อมูลออนไลน์ ประชาชนสืบค้นข้อมูลง่าย

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

   สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอาหาร ยา สถานบริการ จัดเก็บงานเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ สืบค้นข้อมูลง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน
          นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายผลักดันให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสาธารณสุข สนองนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ของรัฐบาล  โดยให้หน่วยงานในสังกัดเป็นสมาร์ทออฟฟิศ (Smart Office) ลดการใช้กระดาษ เก็บสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้ในระบบออนไลน์ (Cloud storage)  และเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Big Data)  เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลสะดวก ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว ลดแออัด ลดรอคอย
          นายแพทย์ไพศาล กล่าวต่อว่า จากการเยี่ยมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ได้มีการปรับภาพลักษณ์สถานบริการให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ (Smart Organization) เก็บข้อมูล เอกสาร หนังสือราชการทั้งหมดในระบบออนไลน์ (Cloud storage)  ทำให้สืบค้นเอกสารได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอาหาร ยา สถานบริการให้มีมาตรฐาน จัดเก็บเอกสารทั้งหมดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ และหากต้องการแก้ไขเอกสารคำขออนุญาตในภายหลังสามารถสืบค้นข้อมูลง่าย รวดเร็ว ซึ่งจากเดิม เก็บในรูปแบบเอกสารทำให้เสียเวลาในการสืบค้น ประชาชนได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
          “นอกจากนี้ หลังการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนสถานบริการ ผลิต บรรจุ จำหน่าย จะทำการปักหมุดพิกัด (GIS Map) เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าตรวจสถานประกอบการในครั้งถัดไป  ใช้คิวอาร์โค้ดแทนการพิมพ์เอกสาร ทำให้ลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ให้ดูทันสมัย สะอาด น่าทำงาน  ประชาชนสามารถสืบค้นสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ขึ้นทะเบียนในพื้นที่ได้ด้วยตนเองจากหน้าเว็บไซต์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี www.kanpho.go.th” 


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho