ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ Smart Hospital และ Smart Organization โรงพยาบาลมะการักษ์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร รับการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ Smart Hospital และ Smart Organization โรงพยาบาลมะการักษ์ โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การต้อนรับ


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho