ประชุมติดตามการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บูรณาการมาตรการการสื่อสารประชาสัมพันธ์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมมะลิวัลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บูรณาการมาตรการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ร่วมกับกลุ่มภารกิจอื่นๆเพื่อรองรับสถานณการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วม เพื่อเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร ข่าวลือ จากสื่อต่างๆ ทุกช่องทาง ทั้งสื่อหลักและ Social media เพจ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ วิเคราะห์ความเสี่ยงและดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงที่ถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว บูรณาการการดำเนินงานกับกลุ่มภารกิจอื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหารือวิธีการรายงานความคืบหน้าและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ผ่านช่องทาง Social media และ Website ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho