ประชุมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนพร้อมรับมือ Covid-19 เพื่อให้ประชาชนชาวกาญจนบุรีปลอดภัย

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันนี้ (9 มี.ค.63) เวลา 13.30 น. ที่โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนพร้อมรับมือ Covid-19 พร้อมด้วยนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ มณฑลทหารบกที่ 17 จังหวัดกาญจนบุรี มูลนิธิกู้ภัย ภาคีเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนพร้อมรับมือ Covid-19 เพื่อให้ประชาชนชาวกาญจนบุรีปลอดภัย และพิจารณามาตรการเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho