ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบบริการด้านสุขภาพในประชากรต่างด้าว

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบบริการด้านสุขภาพในประชากรต่างด้าว ภายใต้โครงการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2563 โดยมีวิทยากรจากกรมควบคุมโรค และโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความการจัดการจัดระบบบริการด้านสุขภาพในประชากรต่างด้าว มีนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกว่า 100 คน


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho