โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ที่ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2563 ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ (อสรจ.) นี้ ได้ดำเนินการรวบรวมเรียบเรียงโดยอิงหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และได้กำหนดเนื้อหาหมวดวิชาหลักไว้เป็นจำนวน 8 หมวดวิชา เพื่อสนับสนุนให้กรมราชทัณฑ์ใช้เป็นหลักสูตรมาตรฐานในการอบรม การเฝ้าระวัง ควบคุม สนับสนุนการรักษา การป้องกันโรคติดต่อ และปัญหาสุขภาพในเรือนจำ


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho