พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์ ระหว่างหน่วยงานกรมราชทัณฑ์ โรงพยาบาลในสังกัดต่าง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1.ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 3.โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 4.โรงพยาบาลทองผาภูมิ 5.โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 6.เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี 7.เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ 8.ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี 9.ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ 10.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี 11.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ 12.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี 13.สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 5 ราชบุรี 14.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการยกระดับการจัดการบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ สามารถจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังได้ครอบคลุม และเพื่อให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษได้เข้าถึงการบริการสาธารณะและสวัสดิการสังคม การได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและมีชีวิตอย่างปกติสุขในสังคม โดยมีนายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho