กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “Big cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย พร้อมด้วยคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพและศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมทางไกล (VDO Conference) พร้อมกันทุกจังหวัด เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “Big cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 –11.00น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) อาคาร 5 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แนวทางการจัดกิจกรรม Big Cleaning week ทั่วไทย : สธ. และภาคีเครือข่ายร่วมใจ และKick off กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “Big cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกันทั่วประเทศ


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho