ประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดส่งนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมมะลิวัลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดส่งนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรใหม่ออกฝึกปฏิบัติงานวิชาเวชศาสตร์ชุมชน โดยกำหนดให้นักศึกษาแพทย์ได้มีโอกาสศึกษาดูงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นเวลา 1 วัน และฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน รวมเป็น 4 สัปดาห์


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho