อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาสื่อสารสุขภาพ จังหวัดกาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 29 มกราคม 2563 ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี นายไพฑูรย์ วิไลวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาสื่อสารสุขภาพ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาสื่อสารสุขภาพในโรงเรียน ให้เยาวชนมีจิตอาสาจัดทำสื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการสื่อสารสุขภาพในโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการสื่อสารเรื่องราวคัดกรองข่าวสารอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho