ตรวจเยี่ยมความพร้อม การรับผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา อู่ฮั่น

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 28 มกราคม 2563 ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อม การรับผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา อู่ฮั่น โดยมีการซ้อมบุคลากรให้สวมใส่ชุดป้องกัน ซักซ้อมเส้นทางเดินการรับส่งผู้ป่วย ไปยังจุดต่างๆ พร้อมแจ้งบุคลากรให้ใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรค ทั้งการคัดกรอง การป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อ รวมถึงสื่อสารแก่ประชาชนอย่างถูกต้อง


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho