ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมประเสริฐ กระจ่างวงษ์ โรงพยาบาลมะการักษ์ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 และคณะตรวจราชการ ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงพยาบาลมะการักษ์ โดยมีนพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมนำเสนอข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลมะการักษ์ และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอท่ามะกา และนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานวัณโรคอำเภอท่ามะกา(TB) ที่เป็นปัญหาข้องพื้นที่


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho