ทำสัญญารับเงินสนับสนุนการศึกษา จากเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารรสุข

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ห้องประชอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทในการทำสัญญารับเงินสนับสนุนการศึกษา จากเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารรสุข เพื่อสนับสนุนการศึกษาในวิชาชีพที่ขาดแคลน ตามแผนกรอบอัตรากำลัง แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ประจำการศึกษา 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี และวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี

 

© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho