ประชุมทางไกล VDO Conference ในระดับจังหวัด เรื่อง “มาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยในหน่วยบริการสาธารณสุข กรณีเหตุรุนแรงในโรงพยาบาลและห้องฉุกเฉิน”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2562) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมทางไกล VDO Conference ในระดับจังหวัด เรื่อง “มาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยในหน่วยบริการสาธารณสุข กรณีเหตุรุนแรงในโรงพยาบาลและห้องฉุกเฉิน” ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุมของส่วนกลาง ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกับ สสจ.ทุกจังหวัด และโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันก่อนเกิดเหตุและขณะเกิดเหตุ มิให้เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มารับบริการในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีมาตรการหลักดังนี้ 1)ด้านอาคารสถานที่ ให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบตรวจสอบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะจุดเสี่ยงต่างๆ จัดระบบควบคุมประตูทางเข้า-ออก และประตูห้องฉุกเฉิน ให้มีความปลอดภัย จัดที่พักคอยญาติให้มีความเหมาะสม 2)มาตรการรักษาความปลอดภัย มีการซ้อมแผนแนวทางปฏิบัติป้องกันและจัดการควบคุมความรุนแรง จัดระบบคัดกรองโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินจัดบริการให้เหมาะสมกับความเร่งด่วน รวมทั้งสื่อสารเพื่อลดความวิตกกังวล จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตั้งสัญญาณเตือนภัย/อุปกรณ์ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน มีช่องทางแจ้งเหตุด่วนกับตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเครือข่ายอาสาสมัคร มูลนิธิกู้ภัย เป็นต้น 3)มาตรการด้านกฎหมายในการดำเนินคดีอาญากับผู้ก่อเหตุใช้ความรุนแรงทะเลาะวิวาททุกราย


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho