สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี พ.ศ.2562-2563 ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี ตามแผนเร่งรัดกำจัดโรคหัดของประเทศไทย
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า จังหวัดกาญจนบุรีดำเนินมาตรการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดอย่างเข้มแข็ง เพื่อปิดช่องว่างทางภูมิคุ้มกันในประชากรกลุ่มเสี่ยง และมีแผนเร่งรัดติดตามโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ในเด็กอายุ 1 – ต่ำกว่า 7 ปี และฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) ในเด็กอายุ 7 - 12 ปี ทั้งในเด็กไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานมารับการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัดฟรีที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho