พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต อ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต พร้อมด้วยนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต ได้รับเกียรติจากนายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สส.เขต 3 พรรคภูมิใจไทย นายสาทิส ภัทรพงษ์กาญจน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดเขต นางพรปวีณ์ อมรกาญนพินิจ ผอ.รพ.สต.บ้านตลาดเขต ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการก่อสร้าง ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต ภาคีเครือข่ายสุขภาพ อสม. ประชาชน และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานจำนวนมาก โดยมีนายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอพนมทวนกล่าวรายงานการจัดสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขตซึ่งมีประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตลาดเขต ดังนี้ วันที่ 18 สิงหาคม 2512 ได้เปิดให้บริการกับประชาชนในพื้นที่จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยมีชื่อว่า สำนักงานผดุงครรภ์บ้านตลาดเขต ปี พ.ศ 2547 ได้รับการยกระดับ และเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีอนามัยบ้านตลาดเขต โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 6 หมู่บ้าน เนื่องจากพื้นที่ 6 หมู่บ้าน ได้แยกไปขึ้นกับอำเภอห้วยกระเจา ต่อมา ปี พ.ศ.2555 ได้รับการยกระดับ และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขตจนถึงปัจจุบัน ดูแลประชากรชาย 2,095 คน หญิง 2,263 คน รวม 4,358 คน ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. และมีมติเห็นสมควรให้ขยายพื้นที่ออกไป และก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขตแห่งใหม่ขึ้น เพื่อรองรับการมารับบริการของผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น คณะกรรมการพัฒนารพ.สต.ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และออกหาผู้บริจาคที่ดินจำนวน 3 ไร่ 1 งาน ซึ่งปัจจุบันรพ.สต.มีพื้นที่จำนวน 4 ไร่ 22 ตารางวา และมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินในการก่อสร้างอาคารจำนวน 9,394,999 บาท มีกำหนดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปี 2564 ในวงเงิน 7,680,000 บาท เวลา 09.00 น. พราหมณ์ประกอบพิธีบูชา – บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์เจิมแผ่นศิลาฤกษ์ อิฐทอง-นาก-เงิน ไม้มงคล 9 ชนิด ใบเงิน ใบทอง ใบนาก
จากนั้น เวลา 09.59 น. นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประธานพิธีวางแผ่นศิลาฤกษ์ หันไปทางทิศเหนือ ตอกไม้เข็มมงคล ๙ ต้น ตามลำดับเป็นประทักษิณ และดำเนินการตามขั้นตอนจนเสร็จพิธี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกล่าวทักทาย ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และประชาชนผู้มาร่วมงาน และรับมอบเงินจากผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต นับเป็นความโชคดีของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงที่จะได้มารับบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ใกล้ใจ แห่งนี้ได้สะดวกยิ่งขึ้น


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho