การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่ายด้วยตนเอง

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ภก.วรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่ายด้วยตนเอง ภายใต้โครงการ เครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2.เพื่อให้มีเครื่องวัดความดันโลหิตอ้างอิงในระดับอำเภอ
3.เพื่อสนับสนุนชุดอุปกรณ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่าย แก่บุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอ/รพ.สต.
4.เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในคุณภาพมาตรฐานเครื่องวัดความดันโลหิต
และจะส่งผลให้ประชาชนมีความมั่นใจในการใช้เครื่องวัดความดันโลหิตที่มีคุณภาพ
โดยมีนายเสด็จ จันทสิงห์ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม นายสุเทพ โขวุฒิธรรม นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 และนางสาวนูรอัยนี ดาโอะ นักฟิสิกส์รังสี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho