เปิดบริการคลินิกแพทย์แผนไทยที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดบริการคลินิกแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้กับชาวกาญจนบุรี โดยมี ภก.วรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวพรวิมล พุฒซ้อน หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมงานจำนวนมาก
นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า รัฐบาลสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สมุนไพร ตามนโยบาย “เจ็บป่วยคราใด ใช้ยาไทยก่อนไปพบแพทย์” ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป้าหมายให้ผู้ป่วยนอกทั้งหมดได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการเป็นทางเลือกประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่เป็นการดูแลสุขภาพองค์รวม สอดคล้องกับวิถีชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น ใช้ภูมิปัญญาไทย การแพทย์แผนไทยพัฒนาสุขภาพประชาชน มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีคลินิกแพทย์แผนไทยที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มีการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อบำบัดรักษาโรค ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ และจ่ายยาสมุนไพร ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีจุดบริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพียงบัตรประชาชนใบเดียว ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย ได้อย่างครอบคลุม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพของชาวกาญจนบุรี


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho