ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ โอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นพ. อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ โอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho