สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ศึกษาดูงาน Smart Organization

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 20 กันยายน 2562 ภก.วรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วที่มาศึกษาดูงาน Smart Organization ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้การจัดระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงเชื่อมโยงเครือข่ายดิจิทัล ไปยัง รพ.สต. และชุมชน ด้วยเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสาธารณสุขในทุกกลุ่มวัย ตอบสนองปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ และการสาธารณสุขชายแดน ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho