สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงาน Smart Organization

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 19 กันยายน 2562 ภก.วรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มาศึกษาดูงาน Smart Organization ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีมีการจัดระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงเชื่อมโยงเครือข่ายดิจิทัล ไปยัง รพ.สต. และชุมชน ด้วยเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสาธารณสุขในทุกกลุ่มวัย ตอบสนองปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ และการสาธารณสุขชายแดน ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
-Smart Look พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทำงานเป็นทีม ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยบริการเพื่อรองรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
-Smart Office ลดปริมาณเอกสาร ลดการใช้กระดาษ จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
-Smart Service ลดขั้นตอน ลดการรอคอย นัดหมาย online ใช้ระบบคิวออนไลน์ พัฒนาระบบบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทำ Mapping Case ใช้ GPS ค้นหาเส้นทาง พิกัดตำแหน่งบ้านผู้ป่วย และมีระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน
-Smart IT พัฒนาเทคโนโลยี ฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบระหว่างหน่วยงาน ใช้โปรแกรม PCC LINK ติดตามดูแลผู้ป่วยได้ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี เชื่อมต่อกับ Smart phone , Ipad หรืออุปกรณ์อื่นๆ


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho