ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมแผนสิริเวชชะพันธ์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมจังหวัด และนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน Service Plan


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho