ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรม ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ ว ประจำปี 2556 ณ วัดสิริกาญจนาราม (วิทยาลัยบาลีสงฆ์-เขาพุรางบน)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรม ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ ว ประจำปี 2556 ณ วัดสิริกาญจนาราม (วิทยาลัยบาลีสงฆ์-เขาพุรางบน) ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8) หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์และประชาชนทั่วไปได้ร่วมสืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านาน โดยพุทธศาสนิกชนจะนำเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ถวายแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย และใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบัน เทียนพรรษามีความจำเป็นน้อยลง พุทธศาสนิกชนบางส่วนจึงได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย แทน ถึงอย่างไรก็ตามการถวายเทียนพรรษา ยังคงเป็นกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติในวันเข้าพรรษา เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho