พิธีฌาปนกิจศพนางสาววิมล กำเนิดกาญจน์ อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาศสมช. ปี 2558 และได้รับรางวัลชัยนาทนเรนทรประเภทประชาชน ปี 2559

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายไพฑูรย์ วิไลวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพนางสาววิมล กำเนิดกาญจน์ อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาศสมช. ปี 2558 และได้รับรางวัลชัยนาทนเรนทรประเภทประชาชน ปี 2559 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 รวมอายุ 62 ปี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ วัดศรีสุวรรณาวาส (วัดทุ่งทอง) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho