การประชุมคณะกรรมการประเมินระดับเขต “การจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวช และยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน” เขตสุขภาพที่ 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินระดับเขต “การจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวช และยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน” เขตสุขภาพที่ 5 เพื่อแจ้งเรื่องการแต่งตั้ง แจกแจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินระดับเขต และแนวทางการประเมิน “การจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน” เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมพิจารณากำหนดการตรวจประเมินโรงพยาบาลชุมชนที่ขอรับการประเมินตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho