ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการดำเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ และสาธารณสุขอาเซียน จังหวัดจันทบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการดำเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ และสาธารณสุขอาเซียน ปี 2562 เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีมีบริบทพื้นที่ติดชายแดนคล้ายกับจังหวัดจันทบุรี มีช่องทางการเข้าออกหลากหลายช่องทาง มีแรงงานผิดกฎหมายและแรงงานแอบแฝงที่ไม่สามารถควบคุมการเข้าออกได้ การให้บริการผู้ป่วยต่างชาติในช่วงที่ผ่านมามีจำนวนสูงขึ้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการดำเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ และสาธารณสุขอาเซียน ณ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นางยุพเยาว์ วิศพรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และคณะ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการดำเนินงาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดระบบบริการสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho