พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันนี้ 6 พ.ค. 2562 เวลา 16.10 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส. โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะและร่วมชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีและร่วมชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลและเสด็จออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ที่อย่างพร้อมเพรียง จากนั้น นพ.พนัส. โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้เยี่ยมหน่วยแพทย์จิตอาสาพระราชทานที่มาให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ผู้ที่มาร่วมพิธีฯ ซึ่งประชาชนจิตอาสาและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างมีความปลื้มปิติที่ได้ชื่นชมพระบารมีและได้ชมพระราชพิธีครั้งสำคัญเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศ ผ่านการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho