ร่วมกิจกรรมการพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำแม่กลอง ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมการพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำแม่กลอง ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำแม่กลอง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วย นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายบวรศักดิ์ วานิช นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นายอภิชัย ชัยชมพู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho