ร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.40 น. ที่วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นางสาวชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหน่วยแพทย์จิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีและร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นพร้อมกับจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นการเปิดโอกาสให้จิตอาสาและประชาชนภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดสถานที่ให้ประชาชนร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ที่อย่างพร้อมเพรียง


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho