พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562  เวลา 07.00 น. ที่วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส. โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก 
จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับคณะสงฆ์ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 17.45 เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน
จากนั้น นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนได้ร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการประกอบพิธีสรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสดับปกรณ์ จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 
ทั้งนี้ การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีกำหนดการพระราชพิธีเป็น 3 ช่วง คือ 1.พระราชพิธีเบื้องต้น ประกอบด้วย การเตรียมน้ำอภิเษก การจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกร ระหว่างวันที่ 6-23 เมษายน พ.ศ.2562 
2.พระราชพิธีเบื้องกลาง คือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กำหนดวันที่ 2-6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
3.พระราชพิธีเบื้องปลาย คือ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไปยังวัดอรุณราชวราราม ในปลายเดือนตุลาคม พ.ศ.2562
สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพิธีประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทย เนื่องด้วยเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่พระมหากษัตริย์ไทย ได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักร


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho