ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(EOC) กรณี งานราชพิธีบรมราชาภิเษก

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย ภก.วรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางสาว ชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(EOC) กรณี งานราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อบริหารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เตรียมความพร้อมและวางแผนให้บริการให้เหมาะสมกับพื้นที่และเพียงพอ ทั้งการดำเนินงานในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน จัดบริการหน่วยแพทย์จิตอาสาตามสถานที่พระราชพิธี วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2562 ที่ศาลาการเปรียญ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ โดยให้บริการจนเสร็จสิ้นภารกิจให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho