ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมมะลิวัลย์ อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายนพดล กิตติวชิระ อัยการจังหวัดกาญจนบุรี พ.ต.อ.ณธรรค์ ชัยรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho