Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และคณะกรรมการดำเนินงานจัดหาทุนสนับสนุนโครงการสุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพิจารณาแผนการพัฒนาสุขศาลาพระราชทานสู่คุณภาพชีวิต ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2563 ทั้งด้าน ยา เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และบุคลากร ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเร็วๆนี้


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่สำนักงานสาธารณสุขจัฃหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพของตนเอง และตรวจค้นหาโรคเบื้องต้น ให้สอดคล้องกับนโยบาย Smart Look ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (28 ก.ค. 2562) เวลา 18.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส. โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ นายบวรศักดิ์ วานิช นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กลุ่มพลังมวลชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ภก.วรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยพยาบาลราชชนนีสุราษฎร์ธานี ที่มาเยี่ยมดูงาน Smart Organization และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho