Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกิจกรรม Kick Off ตามมาตรการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัคร จิตอาสา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสาธิตวิธีการผสมน้ำยา และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จากนั้นทีมปฏิบัติงานดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว เสร็จแล้วในเวลา 17.00 น. เดินทางไปปฏิบัติงานดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่สถานีรถไฟกาญจนบุรี และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรีต่อตามลำดับ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่ห้องโถงอาคารมัชฌิมาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ภก.วรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับมอบรับมอบหน้ากากผ้า 3,000 ชิ้นจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี นำโดยคุณปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี คุณสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร คุณเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้กล่าวขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการป้องกันโรค COVID-19 และย้ำประชาชนชาวกาญจนบุรีเว้นระยะห่างทางสังคม รวมพลังสกัด COVID-19 และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมมะลิวัลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บูรณาการมาตรการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ร่วมกับกลุ่มภารกิจอื่นๆเพื่อรองรับสถานณการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วม เพื่อเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร ข่าวลือ จากสื่อต่างๆ ทุกช่องทาง ทั้งสื่อหลักและ Social media เพจ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ วิเคราะห์ความเสี่ยงและดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงที่ถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว บูรณาการการดำเนินงานกับกลุ่มภารกิจอื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหารือวิธีการรายงานความคืบหน้าและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ผ่านช่องทาง Social media และ Website ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 10.00 น. ที่ห้องรับรอง อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การป้องกันโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามรับชมได้ที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho