User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมการถ่ายทำรายกายถนนปลอดภัย ช่อง 7 สี (ถนนปลอดภัยต้นแบบแนวสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ) โดยเป็นสารคดีการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เนื้อหานำเสนอจังหวัดที่มีการดำเนินมาตรการถนนปลอดภัยต้นแบบ และแนวทางสืบสวนสอบสวนสาเหตุและแนวทาแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุ โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางท้องถนน เข้าร่วมการถ่ายทำรายการ ณ ทางหลวงหมายเลข 3081 ถนนสายท่าเรือ-พระแท่นดงรัง บริเวณหน้าวัดตระคร้ำเอน ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

พ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง เพื่อติดตามการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (พชอ.PCC และ รพ.สต.ติดดาว) พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่ นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.จิรพจน์ วงศืสัจจาธิติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 นายสำราญ เอี่ยมสะอาด สาธารณสุขอำเภอท่าม่วง และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การต้อนรับ


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย เพื่อติดตามการดำเนินงาน Smart Hospital พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การต้อนรับ


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรผู้เข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ 5 "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบแระมาณ 2561 รุ่นที่ 3 จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และวิทยาพยาบาลบรมราชชชนนี จักรีรัช  ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี


© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho