User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2561 ประกอบด้วย โรงเรียนวิสุทธรังษี ประเภทสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) , เรือนจำทองผาภูมิ ประเภทเรือนจำ/ทัณฑสถาน , สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวนจังหวัดกาญจนบุรี ประเภทสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ,และชุมชนบ้านดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน ประเภทชุมชน (ภูมิภาค) โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ วันที่ 13 มีนาคม 2561  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายชูชาติ จีนจำปา ผู้บัญชาการเรือนจำทองผาภูมิ และนายคมกฤษณ์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี ในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทจังหวัด ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2561 วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)สาขายาเสพติด ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารและผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ภารกิจระบบการแพทย์ปฐมภูมิ เพื่อส่งเสริมให้ทีมสหวิชาชีพได้มีการฝึกจัดทำสื่อเผยแพร่การดำเนินงานของทีมหมอครอบครัว ให้ประชาชนได้เข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของคลินิกหมอครอบครัว ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho