User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายไพฑูรย์ วิไลวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561“ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (16 มกราคม 2561) เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมหารือคณะกรรมการดำเนินโครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทยปีที่ 10 ภาคกลางและภาคตะวันออก ในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าห้างโรบินสันกาญจนบุรี


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

รศ.นพ.สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  นายสมบูรณ์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายณรงค์ น้อยจีน สาธารณสุขอำเภอเลาขวัญ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และผู้มีเกียรติจำนวนมาก ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนเพื่อสร้างห้องรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ห้องน้ำสำหรับคนพิการ และจุดรอตรวจสำหรับประชาชนผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ และคุณความดีที่ท่านได้กระทำ จงบัลดาลให้ท่านพร้อมด้วยครอบครัว ญาติมิตร จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง มั่งมี ลาภ ยศ สรรเสริญ ทุกประการเทอญ


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

พอ.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี  ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.กาญจนบุรี โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการฝ่ายปกครอง คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ห้วยกระเจาฯ อสม. และผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้นายสมบูรณ์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561


© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho