User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบนโยบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ในการประชุมชี้แจงนโยบายและการดำเนินงานของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ พร้อมย้ำมาตรการดูแลความปลอดภัยในสถานบริการสาธารณสุขและ รพ.สต.ให้เหมาะสมตามบริบทพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนผู้มารับบริการ มีความปลอดภัย โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่อยู่ห่างไกล ให้ดูแลระบบป้องกัน ระบบเตือนภัย เช่น กล้องวงจรปิดหรือกริ่งสัญญาณ หรือระบบเวรยามรักษาความปลอดภัยตามความเหมาะสมกับพื้นที่ อาจดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เน้นการสร้างรั้วชุมชน สัมพันธภาพเพื่อนบ้านที่ดีจะช่วยดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ได้ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561  ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 19 มกราคม 2561 นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program) โดยมี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหารสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จาก 13 อำเภอ และเจ้าหน้าที่จากธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ให้คำปรึกษาด้านการเงิน และสวัสดิการต่างๆ ณ ห้องประชุมอาคารหลวงหลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

สัมภาษณ์ นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยไตวายในพื้นที่สูง/ การดูแลผู้สูงอายุด้วยวัฒนธรรมดนตรี/ การดูแลส่งเสริมสุขภาพให้กับกลุ่มคนไทยชายขอบ” โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี ร่วมกับสื่อมวลชนขอความร่วมมือในการจัดทำรายการสารคดีข่าว สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 ช่อง 11 ช่องไทยพีบีเอส วันที่ 18-21 มกราคม 2561 ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (18 มกราคม 2561) เวลา 07.00 น. ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นายไพฑูรย์ วิไลวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ถวายราชสักการะพุ่มเงิน-พุ่มทอง พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในงานพิธี “วันยุทธหัตถี ประจำปี 2561” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีชนะราชศัตรู หรือวันยุทธหัตถี


© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho