User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีปิดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2561 บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์กาญจนบุรี ซึ่งนายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประธานในพิธี ได้ส่งมอบธงให้ตัวแทนเขตสุขภาพที่ 6 เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยฯ ครั้งต่อไป


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าม่วง สำนักงานาธารณสุขอำเภอไทรโยค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสวัสดิ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมทวน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยกระเจา ที่เป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% "ระดับเงิน" เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2561 ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

จังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2561  ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์กาญจนบุรี ตำบลปากแพรก  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  โดยมีผลงานจาก 24 จังหวัดและภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยเปิดบูธโชว์ “24 ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรลุ่มน้ำภาคกลาง”
      วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์กาญจนบุรี  นายแพทย์กิตติศักดิ์  กลับดี  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมี นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ นายแพทย์ปราโมทย์  เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวรายงาน   นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก ๒๔ จังหวัด ปราชญ์ชุมชนด้านการแพทย์แผนไทย อสม. ภาคีเครือข่ายสุขภาพ และผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมพิธี


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี่ (31 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. รศ.นพ.สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นพิธีเปิดป้ายอาคารตึกผู้ป่วยนอก(อาคารใหม่) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต อาคารแห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งพระครูบวรกาญจนรักษ์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งก้างย่าง เทศบาลตำบลไทรโยค ผู้นำชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชนและกลุ่มจิตอาสา ที่ร่วมกันจัดหางบประมาณทั้งการทอดผ้าป่ามาหากุศล การขอรับเงินบริจาค ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์สำนักงาน รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้อาคารผู้ป่วยนอกแห่งนี้มีความพร้อมในการเปิดให้บริการประชาชน โดยมีนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน


© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho