User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประธานประธานคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ และคณะ ลงพื้นที่รับฟังการนำเสนอผลงานจาก อสม.จันทัน ด้วงเดช อสม.บ้านดอนสระ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ในการประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2561 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีนพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี,ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดสระสำเภาทอง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ กรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ กรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ ปีงบประมาณ 2561 เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมะลิวัลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 11.00 น. ที่ด้านหลังโรงงานกระดาษเก่า สะพานพหลพลพยุหเสนา ถ.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมเปิดพื้นที่โรงงานกระดาษเก่า ในการปรับภูมิทัศน์โรงงานกระดาษให้ดูสวยงาม เป็นภูมิบ้าน ภูมิเมือง เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้กลับมาเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ให้ชาวเมืองกาญจนบุรีได้ภาคภูมิใจ ถือเป็นประวัติศาสตร์ของชาวเมืองกาญจนบุรี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อชี้แจงนโยบาย/แนวทางการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทาน รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในปีที่ผ่านมา พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งเตรียมการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานฯ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่าผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค อำเภอสังขลับุรี จังหวัดกาญจนบุรี


© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho