เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันนี้ (10 เมษายน 2561) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center :EOC) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้หัวข้อรณรงค์ในปีนี้ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยมี นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้รับผิดชอบกลุ่มภารกิจตามระบบบัญชาการเหตุการณ์และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ร่วมเปิดศูนย์ EOC ครั้งนี้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ครอบคลุมทั้งด้านการป้องกัน/ควบคุม การรักษาพยาบาล และระบบข้อมูล ในช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้บาดเจ็บอย่างรวดเร็ว ผ่านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทาง หมายเลข 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง


© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho