พิธีวางศิลาฤกษ์สุขศาลาพระราชทาน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานวางศิลาฤกษ์สุขศาลาพระราชทานฯ พร้อมด้วย แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สุขศาลาพระราชทาน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ณ บ้านปางสนุก ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี โดยในปี 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาหน่วยพยาบาลในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่อยู่ห่างไกล ให้เป็น “สุขศาลาพระราชทาน” ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งหวังให้พสกนิกรผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ และอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการดูแล และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการสาธารณสุขจากภาครัฐ เนื่องจากมีฐานะยากจนและอยู่ห่างจากอำเภอสังขละบุรีกว่า 60 กิโลเมตรแต่ต้องใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า 8 ชั่วโมง การคมนาคมไม่สะดวก เมื่อเจ็บป่วยต้องใช้เวลาในการเดินทางนาน เนื่องจากสภาพถนนทุลักทุเล หากเดินเท้าไปยังตัวอำเภอสังขละบุรีต้องใช้เวลาถึง 2 วัน การจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานฯ สำหรับ ดูแลนักเรียน และชาวบ้านในย่านใกล้โรงเรียน เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองต่อพระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561 นี้


© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho