ประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)สาขายาเสพติด

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)สาขายาเสพติด ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho