ผู้ตรวจราชการ ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

พ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง เพื่อติดตามการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (พชอ.PCC และ รพ.สต.ติดดาว) พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่ นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.จิรพจน์ วงศืสัจจาธิติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 นายสำราญ เอี่ยมสะอาด สาธารณสุขอำเภอท่าม่วง และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การต้อนรับ


© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho