User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะจากเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ปัญหาเฉพาะของพื้นที่ ความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย รวมทั้งให้กำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ทองผาภูมิ และไทรโยค ประกอบด้วย โรงพยาบาลสังขละบุรี โรงพยาบาลทองผาภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต และโรงพยาบาลไทรโยค โดยมี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2561


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมีนายนพดล สงวนพันธ์ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี กล่าวรายงาน และนายนุชชา เจริญโห้ สาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอเมืองกาญจนบุรี ร่วมงานในครั้งนี้


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561 "รวมพลัง อสม.จิตอาสา ดูแลคนไทย 4.0" โดยมีนางสาวจันทัน ด้วงเดช รับรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับภาค สาขาส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวจันทัน ด้วงเดช เข้ารับรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับภาค สาขาส่งเสริมสุขภาพ จาก นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561 "รวมพลัง อสม.จิตอาสา ดูแลคนไทย 4.0" เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho