ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องคลังยาในและห้องแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านหนองโสน

 

© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho