1. แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2561
2.แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

Page 2 of 14
© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho