จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์(รายการกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์)

Page 10 of 24
© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho